I Turismekollektivet vil vi fastholde det fælles udgangspunkt, når vi sætter retning for fremtiden. Vi tager udgangspunkt i kollektivets leveregler som rammen for vores arbejde: Vi vil ikke bare have turisme til Sydsjælland og Møn, men for Sydsjælland og Møn. Vi vil fremme turisme, som gør Sydsjælland og Møn til et endnu bedre sted at bo, fordi der er spændende job, unikke oplevelser og mangfoldige kulturtilbud. Vi vil vise, at man kan benytte og beskytte naturen på samme tid. Vi vil have turisme, som styrker Sydsjælland og Møns livskvalitet og fællesskaber, og vi vil invitere verden til at opleve begge dele. Sidst, men ikke mindst vil vi have fællesskab; alle med på rejsen.

Ud fra de tendenser vi ser i post-corona markederne omkring os, har vi formuleret fem spor for fremtiden, som sætter bevægelse, retning og mål for vores arbejde i årene frem mod 2024. Inden for hver af disse spor definerer vi vores kerneopgaver, opstiller nye mål som basis for vores fremadrettede handlingsplaner og tilrettelæggelse af aktiviteter med vores ejerkommuner og erhvervspartnere. 

1

VI ER FÆLLES OM AT SKABE FÆLLESSKAB

VISM’S ROLLE:
Det er en kerneopgave for VISM at sikre et stærkt kollektivt fundament for turismeudviklingen, hvor alle, der kan, også føler de skal bidrage til fællesskabet. VISM skal kontinuerligt facilitere Sydsjælland og Møns samtale om turismens mål og mening, retning og rammer. Og vi skal være medforfattere og formidlere af de nye positive fortællinger om Sydsjælland og Møn. 

Vi tror på, vi kan gøre en forskel ved...

• At tilgå turismeudviklingen som en åben og vedvarende samtale
• At være medforfatter og kanal for de nye narrativer om Sydsjælland og Møn
• At bidrage til, at kollektivet bringes tættere sammen og bliver endnu dygtigere
• At vise, hvornår vi er bedst sammen

2

NATURLIGVISME

VISM’S ROLLE
Vi skal tage medansvar for Sydsjælland og Møns naturværdier. Vi skal samarbejde med grønne organisationer og lokale aktører ud fra en grundlæggende præmis om ”beskyt og benyt”, når vi arbejder med naturen som oplevelsesprodukt, hvad enten som ramme for outdoor sport, vandring, sejlads, camping eller skovtur (som også beskrevet i Udviklingsplanen for Sjælland og Øerne). Vi vil samtidig mere end bevare, vi vil fremme naturen – skabe mere natur, og sikre at turismen bliver del af at understøtte dette. 

Vi tror på, vi kan gøre en forskel ved...

• At samarbejde med grønne organisationer
• At bidrage til at skabe ny natur, nye steder og oplevelser i naturen
• At igangsætte tiltag for at stimulere gæster til mere ansvarlig adfærd i naturen
• At markedsføre oplevelser uden for højsæsonen
• At sætte fokus på at indsamle viden om behov og præferencer hos målgrupper med interesse for bæredygtige (natur)oplevelser

3

LIGE PÅ STEDET

VISM’S ROLLE
Fem år som destinationsselskab for Sydsjælland og Møn har lært os, at vi bygger vores kollektive destination på lokal styrke, stolthed og særkende. Af den grund skal VISM være lokalt forankret, i dialog og medskabelse med de lokale.

Vi tror på, vi kan gøre en forskel ved...

• At samarbejde med grønne organisationer
• At facilitere den vedvarende samtale
• At sikre lokal repræsentation i Turismekollektivet
• At udvikle og styrke det autentiske
• At tage udgangspunkt i lokale klynger

4

MARKEDSFØRING MED MENING

VISM’S ROLLE
VISM har en kerneopgave i at profilere Sydsjælland og Møn som samlet destination og derfor et centralt ansvar for at sikre, at vores markedsføring er differentieret, kreativ og modig. Vi er os samtidig bevidste om det ansvar, som destinationsmarkedsføreren har – overfor den lokale steds- og kulturidentitet og de værdier, som stedet repræsenterer. Vores markedsføring skal bygge på vores fælles værdier om nærvær og fællesskab, balance og bæredygtighed.

Vi tror på, vi kan gøre en forskel ved...

• At skille os ud med en mere værdibaseret, troværdig og kreativ tilgang til destinationsmarkedsføring både nationalt og internationalt
• At insistere på at markedsføring skal give mening for modtager og afsender

• At gøre vores særegne lokale identitet og fællesskaber til del af vores erhvervsturismetilbud

5

TURISMENS VISMÆND M/K

VISM’S ROLLE
VISM skal bidrage til kollektiv indsigt, udsyn og fremsyn i turismen. Vi har en vigtig opgave i at sikre, at de kommunale forvaltninger har god og relevant forståelse
af turismens potentiale som løftestang for lokale ressourcer og tværgående strategier.
Samtidig skal VISM være kompetent videns- og innovationspartner for turismekollektivets virksomheder, øvrige organisationer og foreninger.

Vi tror på, vi kan gøre en forskel ved...

• At formidle relevant viden og trends til turismekollektivet
• At være initiativtagende på udviklingsprojekter, som løfter kollektiv kompetence og værdi

FREMTIDENS Key Performance Indikators

NÆSTE KAPITEL

KOMMENTARER

Vi har oprettet en side hvor du kan skrive en kommentar til Turismekollektivet

GÅ TIL KOMMENTARSIDE

DOWNLOAD

Download hele strategien som pdf her:

PODCAST

Hør strategien som podcast