HVORNÅR ER KOLLEKTIVET EN SUCCES?
HVORNÅR ER VISM?

I VisitSydsjælland-Møn ønsker vi at være en professionel, transparent og ansvarlig organisation. Vi vil være en professionel organisation, som styrer efter klare resultatmål. Vi vil være en transparent samarbejdsorganisation, som er i konstant dialog og gensidig læring med samarbejdspartnere, og vi vil være en organisation, som er ansvarlig over for lokalsamfundet og vores ejere.

Derfor har vi udviklet et todelt sæt af strategiske succes- og resultatmål (KPI’er) som dels er styrende for destinationsudviklingen som helhed (destinationsmål), og dels måler effektiviteten og effekten af VISM som organisation (organisationsmål). I forbindelse med sidstnævnte vil vi løbende måle tilfredsheden med destinationssamarbejdet, fordi det ligger i vores DNA som destinationsselskab at tage hovedansvar for et stærkt og effektivt destinationssamarbejde. 

KOLLEKTIVE DESTINATIONSMÅL

Destinationsmål er vi sammen om som turismekollektiv. Destinationsmålene sætter retning og mål på destinationsudviklingen, som vi alle ønsker og alle kan bidrage til. For Sydsjælland og Møn gælder det, at vi ønsker vækst i antallet af overnatninger og forbrug – både kvantitativt og kvalitativt – hvilket vi kun kan opnå ved vækst i kapaciteten og i kvaliteten af vores overnatningsprodukt. Heraf vil også følge en positiv prisudvikling og indkomst for udlejere.

DESTINATIONEN SKAL MÅLES PÅ:
• Overnatninger
• Overnatningskapacitet
• Prisudvikling
• Erhvervsturisme
• Kultur og attraktioner
• Gæstetilfredshed
• Borgeropbakning
• Nye arbejdspladser
• Bosætning

Udover de overordnede destinationsmål har VISM igangsat projektet DataLab, som har til formål at frembringe opdateret data på turismens udvikling og effekt. Det er nødvendigt, fordi meget turismedata kommer med stor forsinkelse og er ikke velegnede til at forstå hverken gæsternes præferencer eller adfærd, de kvalitative aspekter af oplevelsen af Sydsjælland og Møn eller turismens effekt på natur eller lokalmiljø. Et væsentligt formål med DataLab er desuden at uddrage relevante mål af FNs 17 bæredygtige udviklingsmål –SDGerne – for at synligøre for os selv og vores samarbejdspartnere, hvordan vi bidrager til disse.

VISM ORGANISATIONSMÅL

Organisationsmålene indrammer VISMs arbejde, leverancer og resultater som destinationsselskab. Vores organisationsmål er knyttet til de 5 strategiske udviklingsspor, som er bærende for vores strategi

STÆRKERE FÆLLESSKAB
• Deltagere i turistinformationsnetværk
• Etablering af netværk for kommunale medarbejdere, der har berøring med turisme.
• Afvikling af netværksmøder for destinationens turismevirksomheder
• Deltagere til Nytårskonferencen
• Turismevirksomhedernes tilfredshed med netværksdeltagelse
• Net Promoter Score

NATURLIGVISME
• Projekt: Sporløs Færd og Vild med Natur
• Samarbejdsrelationer med grønne org.

LIGE PÅ STEDET
• Klyngemøder
• Synlighed af turistbil og turistcykler
• Projekt: Handling for handel

MARKEDSFØRING MED MENING
• Engagement på sociale medier
• Betalende samarbejdspartnere i kampagner
• Omtale/artikler
• Pressebesøg

TURISMENS VISMÆND M/K
• Projekt: Data Lab
• Nyhedsbreve/pressemed. med vidensdeling
• Deltagere i e-learning
• Deltagere i workshops
• Samarbejdspartnere i klyngerne
• Frivillige og ambassadører i gæsteservice
• Kursusdage og inspirationsmøder for turistinformationsnetværk

Det ligger i VisitSydsjælland-Møns DNA, at vi er hovedansvarlige for at sikre et stærkt destinationsarbejde med fælles retning og høj deltagelse på tværs af brancher, sektorer, kommuner og lokalsamfund. Først som sidst er vi en samarbejds- og netværksorganisation og netop derfor er det vigtigt, at vi jævnligt måler tilfredsheden med organisationens arbejde og den strategiske retning blandt alle vores mange samarbejdspartnere. Vi vil derfor fortsat lave metodiske tilfredshedsmålinger ca. hvert andet år og næste gang i 2022. Fremadrettet vil vi også måle vores opbakning og fremdrift i de seks strategiske spor, som vi har lagt ud med denne strategi.

KORT FORTALT

SIDSTE KAPITEL

KOMMENTARER

Vi har oprettet en side hvor du kan skrive en kommentar til Turismekollektivet

GÅ TIL KOMMENTARSIDE

DOWNLOAD

Download hele strategien som pdf her:

PODCAST

Hør strategien som podcast